Eduskunnan valtiosali

Mitä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi voisi tehdä Keravalla?

Keravan Armas ry on jo jonkin aikaa herätellyt keskustelua kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisestä Keravalla etenkin iäkkäiden ihmisten näkökulmasta. Aiheesta käytiin keskustelemassa kansanedustaja Pia Lohikosken kanssa eduskunnassa 1.3.2023.

Tapaamisessa olivat Armas-toimintaan Keravalla osallistuneet Marjasinikka Väänänen, Ilari Rantala ja Leena Valkonen. Ydinkysymyksenä oli, miten kulttuurista hyvinvointia voitaisiin parantaa ja lisätä sekä Keravalla, että Kerava-Vantaa hyvinvointialueella.

Vierailijat kertoivat havaituista puutteista, jotka jarruttavat kulttuurisen hyvinvoinnin edistämistä Keravalla. Ongelmana on mm, että järjestöt eivät tunne toisiaan. Yhteistyötä rajoittaa koordinoinnin puute. Myöskään kaupunki ei ole ollut toistaiseksi halukas järjestämään koordinointia. Kulttuuriin osallistuminen ja sen tekeminen parantaa kuitenkin tutkitusti ihmisten hyvinvointia.

Keravan Armas on useampaan otteeseen esittänyt kaupungin kulttuuritoimelle kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämistä. Kulttuuriluotsit ovat vapaaehtoistoimijoita, jotka auttavat erityisesti iäkkäitä ihmisiä osallistumaan kulttuuritapahtumiin.

Monesti osallistumisen este on, ettei uskalla lähteä yksin tai liikkumisessa on vaikeuksia. Kulttuuriluotsitoiminnasta on hyviä kokemuksia siellä, missä sitä on järjestetty. Kulttuuriluotsitoiminta käynnistyi Jyväskylästä vuonna 2006.

Keravan kaupunki täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Keskustelussa toivottiin, että juhlavuosi toimisi starttina sellaisen kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseen, jossa kaupungissa toimivat järjestöt ja kaupunkilaiset itse voisivat olla laajemmin tekijöinä ja osallisina. Pia Lohikoski kertoi juhlavuoden tapahtumien olevan valmisteilla ja järjestöille ollaan suuntaamassa tukea järjestelyihin.

Yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille vuoden vaihteessa. Vantaa-Kerava hyvinvointialueen valtuustossa istuva Pia Lohikoski kertoi, että aluevaltuuston käsittelyssä on jo ollut aloite kulttuurihyvinvointistrategiasta eli miten kulttuurisia menetelmiä voisi tuoda soteen. Asia palautettiin valmisteluun.

Pia Lohikoski on myös valtakunnallisen Taiteen Sulattamo ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksen tavoitteena on edistää positiivista mielenterveyttä taidelähtöisin menetelmin.

Vaikka sote tuli, kaupungin tehtäviin kuuluu edelleen kaupungin elinvoiman ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen. Jälkeemme kansanedustajan audienssiin tuli lisää keravalaisia kulttuurihyvinvoinnin tuottajia mm. taiteen perusopetusta järjestävien Keravan Musiikkiopiston, Keravan Tanssiopiston johtoa ja muita.

Miten keravalaiset järjestöt, kaupunki ja muut toimijat saataisiin aktiivisempaan yhteistyöhön kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi ja ulottamiseksi kaikenikäisille. Tarvitaanko sitä varten kuntalaisaloite?

Tekstin kirjoitti toimittaja Leena Valkonen

Lisätietoa

Esimerkki kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisestä Varsinais-Suomen sote-alueella: Kulttuurihyvinvointi – Vshyvinvointialue.fi

Kulttuuri ja terveys, Duodecim, terveyskirjasto: www.terveyskirjasto.fi

Täältä löytyy myös kokonainen vaaliohjelma: www.kulttuurihyvinvointipooli.fi

Eduskunnan valtiosali

Siinä me keravalaiset sitten ollaan, valtiosalin lamppujen loisteessa. Vasemmalta alk Ilari Rantala, Marjasinikka Väänänen ja Leena Valkonen.

Kerro kaverille!

Facebook
WhatsApp
Email

Lisää mediaa

Arkisto