Mediatiedote 1.7.2021 – Kehittämishankkeen suunnitelma valmistui

Kehittämishankkeen suunnitelma valmistui

Tavoitteena oli saada toukokuun 2021 loppuun mennessä kokoon ensimmäinen versio pilottivaiheen jälkeisen kehittämishankkeen suunnitelmasta kustannusarvioineen.

Työstämiseen osallistui Armaksen pienen työryhmän väkeä kulttuurituottaja Pauliina Lapion ja toimittaja-tuottaja Marjasinikka Väänäsen (eläkk) johdolla.

Pauliina Lapio kirjoitti lopuksi suunnitelman yksiin kansiin tällä otsikolla:

Kokemusten viisaus – tarinoiden taika

Keravan kolmas-ikäläisten ja vanhusten omaehtoisen osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen taidelähtöisillä menetelmillä

Hanke on kolmivuotinen eli toteutetaan 2022-2024. Sen kustannusarvio 130 000 euroa saattaa muuttua hieman jatkossa. Suunnitelma jakautuu kolmeen toimintalinjaan: 

  1. Ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin mallin saaminen osaksi kaupungin eri yksiköiden strategiatyötä.
  2. Kulttuuriluotsitoiminnan juurruttaminen osaksi Keravan Armas ry:n missiota.
  3. Kolmas ikä / ikäpositiivisen ideologian levittäminen ja positiivisen ikäviestinnän rakentaminen Keravalle.

 

Armastoimintaa koetetaan myös intgroida entistä monipuolisemmin osaksi kaupungin kulttuurista hyvinvointityötä. Siitä alkavat neuvottelut syksyllä mm. kaupungin ikäihmisten palvelujen sekä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

Aloitteita yhteistyömalleista

Keravalla on juuri alkamassa uusi ikäpoliittinen ohjelma ”Hyvä ikääntyä Keravalla 2030”. Armas on ehdottanut toukokuussa sen ohjausryhmälle alustavasti, että Armas voisi ryhtyä myös tuohon ohjelmaan kulttuurihyvinvoinnin koordinoijaksi. Aloitteeseen suhtauduttiin myönteisesti.

Armakselle kehitetään myös uudenlainen, laajennettu hallintomalli hankkeen ajaksi. Siksi olemme kutsuneet toukokuun lopulla tukiryhmään / neuvottelukuntaan kulttuurimyönteisiä osallistujia kaikista poliittisista ryhmistä. Tähän mennessä on ilmaistu kiinnostus kolmen puolueen taholta, loput ovat työn alla.

Taustaa ja oheistietoa toukokuun hanketyölle

Meillä on ollut jo vuodesta 2020 alkaen tarve löytää avuksi mm. ammattilainen hankeosaaja, joita ei tahdo löytää mistään. Johtuen pitkälti siitä, että puuttuu kanavia, joiden kautta voisi etsiä.

Väänänen laittoi vihdoin ennen toukokuun 2021 puoliväliä Taikusydämen Uudenmaan alueverkoston Facebook-sivuille kuulutuksen ja heti tulikin jopa kolme vastausta!

Valittiin AMK kulttuurituottaja Pauliina Lapio, jolla sopivin koulutus ja paras työkokemus. Hän on toiminut mm hyvinvointityön läänintaiteilijana ja vetänyt erilaisia kehittämishankkeita. Onneksi hänellä sattui olemaan aikaa ryhtyä tehtävään niin lyhyellä aikataululla.

Meillä oli melkoinen urakka työstämisessä varsinkin, kun käytimme siinä apuna STEA:n vaativaa verkkohakemuksen konseptia. Olisimme ehkä lähettäneetkin sen STEA:an, mutta ei saatu kaikilta osin valmiiksi määräaikaan mennessä.

STEA on siis sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusyksikkö. Se on otollinen rahoittajaehdokas, koska hankkeessa kehitetään osallistamista, yhteisöllisyyttä ja eri menettelytapoja taidepohjaisten produktioiden keinoin.

Vaikka hakemusta ei vielä hyvästä yrityksestä huolimatta saatu eteenpäin, niin nyt on kuitenkin hyvät pohjat tähdätä seuraaviin etappeihin. Ne ovat OKM eli Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä isot säätiöt.

Elokuussa onkin tarkoitus jatkaa suunnitelman työstämistä: korjata, lisätä sisältöjä sekä muotoilla.

Siihen prosessiin kutsutaan mukaan keravalaisia taiteilijoita, ensisijaisesti henkilöitä, jotka olivat mukana panostamassa ja ohjaamassa festivaalin ohjelmia jo pilottivuosina. Mukaan kutsutaan myös muita paikallisia yhteistyökumppaneita sekä hankkeen tukiryhmä poliittisten ryhmien tahoilta. 

HUOM! Yhdistyksen hallitukseen etsitään myös uusia osaajia ja kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä.

Lisätietoja:

Marjasinikka Väänänen, puh 044-5900179 tai sähköpostitse.

Meilit:

armas.kerava@gmail.com ja ms.vaanananen@storyway.fi

Jaa myös kaverille!

Facebook
WhatsApp
Email

Lisää mediaa

Arkisto