Kutsu Armas-kulttuurifestivaalin pieneen rahankeräyskampanjaan

Kokemusten viisaus – Tarinoiden taika

Kun korona on meitä kuukausikaupalla piinannut ja pelotellut, niin juuri nyt onkin hyvä aika panostaa henkiseen hyvinvointiin. Tehdä voimaannuttavia asioita ja antaa tukea sellaisiin.

Jokainen meistä ikääntyy. Useimmilla meistä on myös iältään vanhoja omaisia ja ystäviä. Mutta iän myötä myös ihmisen osaaminen, tietämys sekä näkemykset eli henkinen pääoma ovat lisääntyneet sekä monipuolistuneet.

Vanhenevan väestön määrä kasvaa jatkuvasti sekä Suomessa, että muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa. On puhuttu uhkakuvista kuten eläkepommista ja viimeksi hoivapommista. Sekä muista yhteiskunnan maksettavaksi koituvista lisämenoista.

Mutta miksi emme kääntäisi ikääntymistä myös voitoksemme? Millä lailla ikääntyminen on taakan sijaan myös suuri voimavara?

Miksi emme huomaisi nykyistä paremmin miten paljon esim eläkkeelle siirtyneet myös hyödyttävät yhteiskuntaa? Ovathan he myös veronmaksajia ja tuovat kuluttajina kaupankäynnille rahaa.

Onko ikinä laskettu euroiksi myös kaikki se suuri vapaaehtoistyön määrä, jota myös eläkkeelle siirtyneet tekevät lukuisissa järjestöissä ja muissa yhteisöissä? Ja sitä, kuinka paljon hyötyä sekä iloa tuo kaikki tuottaa ihmisten välisessä toiminnassa?

Yksi keino koettaa vähentää esim. hoitokulujen kasvun määrää on ennalta ehkäisevä toiminta. On tunnettua ja paljon tutkittua miten taiteen ja kulttuurin kokeminen sekä tekeminen lisää ikääntyneen ihmisen henkistä hyvinvointia. Sitä kautta ihminen pysyy myös fyysisesti terveempänä.

Paikallinen Armas -festivaali on osa valtakunnallista verkostoa ja tekee kulttuurista hyvinvointityötä, josta lisää tietoa toisessa esitteessä. Käsitettä ”kulttuurinen hyvinvointityö” käytetään yleisesti osana ikääntyneiden ja vanhusten palveluja sekä hoito- ja hoivatyössä kunnissa.

Paikallinen Armas – festivaali jatkuu 2021 kehittämishankkeena

Kokeilevan paikallisen Armas – kulttuurifestivaalin pilotointi 2018 – 2019 on päättynyt helmikuun 2020 loppuun mennessä. Tuona aikana kertyi runsas ja mielenkiintoinen kokemustiedon aineisto.

Kokemusten, kriittisen arvioinnin pohjalle on suunnitteilla parin vuoden mittainen kehittämishanke, johon haetaan päärahoitus ministeriön taholta.

Keskeistä on yhteistyömallien, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Etsitään toiminnan muotoja, jotka lisäävät henkilökohtaista osallistumista sekä vuorovaikutusta taiteellisten esitysten ja tapahtumien yhteydessä. Toimintaa, joka aktivoi ja vahvistaa samalla omaleimaista, paikallista kulttuuritoimintaa.

Tavoitteena on tuottaa innovatiivinen konsepti jatkuvaan käyttöön. Sitä voisivat halutessaan muutkin paikkakunnat Suomessa soveltaa omiin tarpeisiinsa Armas – kulttuurin merkeissä.

Tule sinäkin lahjoittajaksi!

Varainhankinta luo toiminnalle perustaa. Keravan kulttuuripalvelut on tukenut festivaalin pilottivaihetta (2018 ja 2019) kohdeavustuksilla ja tuotantotuella, mutta suurin osa toteutuksiin tarvitusta työstä on tehty vapaaehtoisvoimin.

Nyt tarvitsemme rahaa välivaiheeseen, esim. pilotin tuottaman tiedon käsittelyyn ja kehittämishankkeeksi valmisteluun. Siihen tarkoitukseen emme voi hakea kaupungin avustusta, koska sen myöntökohteet on määritelty lähinnä tapahtumien toteuttamiseen.

Siksi käynnistimme ”Kokemusten viisaus – tarinoiden taika” – kampanjan, jonka kautta sekä yksityiset ihmiset, että yritykset ja yhteisöt voivat tehdä rahalahjoituksia. Sen muotona on alkuvuodesta 2020 voimaan tullut lakisääteinen ”pienkeräys”, johon olemme saaneet syyskuussa hyväksynnän poliisin lupatoimipisteestä. Keräysluvan numero: RA/2020/1043

Tukijoiden, lahjoittajien lista julkistetaan kiitoksien kanssa yhdistyksen verkko- sivuilla loppuvuodesta. Asianosaisten luvalla tietenkin.

Tilinumeron lahjoitusta varten sekä lisätietoja antaa Marjasinikka Väänänen. Puhelin 044-5900179 ja meili: armas.kerava@gmail.com

Kerro kaverille!

Facebook
WhatsApp
Email

Lisää mediaa

Arkisto