Paikallinen Armas–festivaali jatkuu kehittämishankkeena 2021

Kokeilevan paikallisen Armas – kulttuurifestivaalin pilotointi 2018 – 2019 on päättynyt helmikuun 2020 loppuun mennessä. Tuona aikana kertyi runsas ja mielenkiintoinen kokemustiedon aineisto, jonka kriittinen arviointi on edelleen osin työn alla.

Kokemusten, arvioinnin pohjalle on suunnitteilla parin vuoden mittainen kehittämishanke, johon haetaan päärahoitus ministeriön taholta. Hankkeen sisällöstä tiedotetaan Keravan Armas – verkkosivustolla lähikuukausina 2020.

Keskeistä on yhteistyömallinen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Etsitään toiminnan muotoja, jotka lisäävät henkilökohtaisen osallistumisen mahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta. Myös taiteellisten esitysten yhteydessä. Sellaista toimintaa, joka aktivoi ja vahvistaa samalla omaleimaista, paikallista kulttuuritoiminta yleisemminkin.

Tavoitteena on tuottaa innovatiivinen konsepti jatkuvaan käyttöön. Sitä voisivat sitten halutessaan muutkin paikkakunnat Suomessa soveltaa omiin tarpeisiinsa. Kyse on tietysti kulttuurisen hyvinvointityön toteuttamisesta ikääntyneiden Armas – kulttuurifestivaalin merkeissä.

Vastuulliseksi vetäjäksi palkataan sopiva kehittämistyön ammattilainen.  Keravalaisia taiteilijoita on vahvasti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Käytännön työtä pyörittämään palkataan tuottaja. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat edelleen tärkeänä apuvoimana.

Hankkeelle muodostetaan myös ulkopuolinen ohjausryhmä hanketalouden yleisen toimintamallin mukaan.

Keravan ARMAS Ry koordinoi hankkeen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Jälkimmäisiin lukeutuu suurin osa pilotoinnin aikana tutuksi tulleista tahoista. Siitä miten tehtävät jakautuvat, neuvotellaan syksyn aikana.

Jaa myös kaverille!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Lisää mediaa

Arkisto