Paikallinen Armas–festivaali jatkuu kehittämishankkeena 2021

Kokeilevan paikallisen Armas – kulttuurifestivaalin pilotointi 2018 – 2019 on päättynyt helmikuun 2020 loppuun mennessä. Tuona aikana kertyi runsas ja mielenkiintoinen kokemustiedon aineisto, jonka kriittinen arviointi on edelleen osin työn alla.

Kokemusten, arvioinnin pohjalle on suunnitteilla parin vuoden mittainen kehittämishanke, johon haetaan päärahoitus ministeriön taholta. Hankkeen sisällöstä tiedotetaan Keravan Armas – verkkosivustolla lähikuukausina 2020.

Tavoitteena on tuottaa innovatiivinen konsepti, jota muutkin paikkakunnat Suomessa voisivat soveltaa kulttuurisen hyvinvointityön toteuttamiseen Armas -merkeissä. 

Vastuulliseksi vetäjäksi palkataan sopiva kehittämistyön ammattilainen. Keravalaisia taiteilijoita on vahvasti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käytännön työtä pyörittämään palkataan tuottaja. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat edelleen tärkeänä apuvoimana.

Hankkeelle muodostetaan myös ulkopuolinen ohjausryhmä hanketalouden yleisen toimintamallin mukaan. 

Keravan ARMAS Ry koordinoi hankkeen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Siitä miten tehtävät jakautuvat, neuvotellaan syksyn aikna. Jälkimmäisiin lukeutuu suurin osa pilotoinnin aikana tutuksi tulleista tahoista.

Yhdistyksen johto uudistuu ja vahvistuu

Festivaalin ja muun Armas -toiminnan hankkeistuksen yhteydessä myös yhdistys siirtyy uuteen vaiheeseen. Pilotoinnin vetäjistä osa jää pois hallinnon tehtävistä, mutta aikoo osallistua. Kiitämme heitä arvokkaasta panostuksesta tähän saakka.

Yhdistyksen johtoryhmä pyritään nyt uudistamaan ja samalla vahvistamaan, koska tulevan hankkeen koordinointi on paitsi mielenkiintoista sekä palkitsevaa, niin myös haastavaa.

Siksi etsimme erityisesti johtamisen, hallinnon ja varainhankinnan osaajia. Hallituspaikka on heti auki myös taloudenhoitajalle ja sihteerille.

Pyydämme johdon tehtävistä kiinnostuneita ottamaan pian yhteyttä!

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja M.Väänänen puh 044-5900179 tai yhteydenottopyyntö meilissä:  armas.kerava@gmail.com tai  ms.vaananen@storyway.fi 

Armas -tapahtuma lokakuussa 2020 Keravalla

Armas -festivaalin valtakunnallinen ajankohta on jälleen lokakuun kaksi ensimmäistä viikkoa, kuten edellisinä vuosinakin.

Mutta niinkuin moni muukin järjestö, olemme koronan aiheuttamaan epävarmuuden vuoksi siirtäneet lähes kaikki tälle vuodelle aiotut kulttuuritapahtumat seuraavaan vuoteen 2021.

Tänä syksynä järjestämme vain yhtenä päivänä tapahtuman, jossa useampi ohjelmanumero. Tapahtuman tarkempi ajankohta sekä ohjelma julkaistaan verkkosivuilla lähiaikoina.

Lisäsyynä ohjelmien siirtämiseen ensi vuoteen on pula tekijöistä. Vielä tällä hetkellä niukkoja resursseja tarvitaan hankkeistuksen valmisteluun.

Kerro kaverille!

Facebook
WhatsApp
Email

Lisää mediaa

Arkisto