Keravallekin tarvitaan kulttuuriluotseja

Keravan Armas-toiminnan taholta luovutettiin kaupungin vapaa-aika ja hyvinvointitoimialan taholle ehdotus kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämisestä ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi toukokuussa 2022.

Ehdotus oli yksi kolmesta kehittämishankesuunnitelman toimintalinjasta. Toimialajohtaja Anu Laitila ja kulttuuripalvelujen päällikkö Saara Juvonen totesivat silloin, että ehdotus on sinänsä kiinnostava, mutta kaupungilla ei ole säästölinjan vuoksi rahaa.

Keravalainen kansanedustaja ja valtuutettu Pia Lohikoski teki myös luotsitoiminnasta aloitteen 20.3.2023 Keravan kaupunginvaltuustossa.

Valtuustoaloite: Kulttuuriluotsit Keravalle

Joillain paikkakunnilla on toiminnassa ”kulttuuriluotsit” tai ”kulttuurikaverit”, jotka vievät ikäihmisiä tutustumiskäynneille eri kulttuurikohteisiin museoista teattereihin. 

Kulttuuripalvelut toimii kulttuuriluotsien koordinaattorina monissa kaupungeissa. Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja, vapaaehtoisia kaupungin kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia. 

Kulttuuriluotsi pääsee saattelijana maksutta tai alennuksella luotsattavan kanssa  teatteriin, konserttiin, museoon tai näyttelyyn sekä erilaisiin tapahtumiin.  Luotsattava maksaa itse lippunsa ja muut kulunsa. Kulttuuriluotsin voi pyytää seuraksi joko itselle, tutulle tai ryhmälle. Kulttuuriluotsin seura on ilmaista, mutta omat matkansa tai alennuslipun kukin kustantaa itse. 

Kulttuuriluotsiksi voi ryhtyä yleensä käytyään kulttuuriluotsikurssin. Maksuttomalla kurssilla tutustutaan luotsauskohteisiin ja niiden tarjontaan sekä vapaaehtoisena toimimiseen. 

Kulttuuriluotsitoiminnan taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että kulttuurin pitäisi olla kaikkien saatavilla. Ja että kulttuuri lisää hyvinvointia. Luotsit edistävät kulttuurin saavutettavuutta toimimalla rohkaisijoina, oppaina, kavereina ja kanssakulkijoina erityistä kannustusta ja tukea tarvitseville, joiden ei muuten tulisi ehkä lähdettyä kulttuurikohteisiin. Näin osallistumista voidaan mahdollistaa henkilöille, jotka ovat erilaisten esteiden vuoksi joutuneet jäämään kulttuuri- ja taidetapahtumien ulkopuolelle. Joskus taas vapaaehtoista tarvitaan erityisesti liikkumisen tukemisessa.

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme, että Keravan kaupunki ryhtyy selvittämään mahdollisuuksia käynnistää myös Keravalla kulttuuriluotsitoiminnan.

Aloitetta kannatti välittömästi valtuuston nämä 24 valtuutettua:

Sanna Tenkanen / Katja Lautimo / Kari Koivunurmi / Juhani Lohikoski / Minna Kivimäki / Nina Korventaival / Samuli Isola / Shamsul Alam / Leena Harjula-Jalonen /  Päivi Wilen / Hanna-Maria Antikainen / Essi Rytilä  / Tero Arnberg / Sini Syrjäläinen / Tuula Lind  / Mari Kauhaniemi /  Laura Tulikorpi / Karoliina Kaarivirta / Nelli Niemelä / Marja-Liisa Nykänen  / Terhi Enjala  / Leena Riikonen  / Birgit Enjala

Kerro kaverille!

Facebook
WhatsApp
Email

Lisää mediaa

Arkisto