Mikä on kolmas ikä?

Nykyään ihmiset elävät entistä vanhemmiksi, Euroopassa on enemmän kolmatta ikää eläviä kuin koskaan. Kolmannella iällä tarkoitetaan aktiivista n. 60 vuotiaana alkavaa elämänvaihetta, joka päättyy vanhuuteen. Vanhuuden katsotaan alkavan n. 85-vuotiaana.

Suurin osa eläkeläisistä on kohtalaisen terveitä, elinvoimaisia ja monipuolisesti osallistuvia ihmisiä. Siksi tuntuukin väärältä ja kohtuuttomalta puhutella vähän päälle 70 -vuotiasta vanhukseksi.

Vanhusten asioita on jo käsitelty paljon ja heidän olosuhteitaan parannetaan jatkuvasti. Kolmasikäläiset, eli pitkää toimeliasta vaihetta ennen vanhuusikää elävät ihmiset ovat jääneet ehkä vähemmälle huomiolle. 

Keravan Armas haluaakin tuoda esille myös kolmasikäläisten elämänpiirin rikkautta ja yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Siksi käynnistämme lähiaikoina aihepiirin ”Kiehtova kolmas ikä” ja kutsumme useampia kirjoittajia mukaan.

Kerro kaverille!

Facebook
WhatsApp
Email

Lisää mediaa

Arkisto